پیام مازند
طرح مشکلات توام با راه حل در رسانه‌ها نیاز امروز کشور است
جمعه 14 مرداد 1401 - 1:33:06 PM
فارس
پیام مازند -  دکتر اکبر نصراللهی در گردهماهی بزرگ مدیران روابط عمومی‌های استان مازندران در ساری در تشریح آسیب های روابط عمومی در تبیین واقعیت های کشور افزود: نگاه و تصویر نادرست روابط عمومی‌ها به خود و بخش های بیرونی و ضعف های تخصصی مثل سوژه یابی کلیشه ای و ضعیف ، شناخت ناکافی از مراحل مختلف خبر، تعامل نادرست با رسانه ها ، غلبه رویکردهای کمی ، رویدادی و سنتی و راهبردهای انکار ، سکوت و انفعالی ، بازی در میدان منابع خبری و بی توجهی به اصل توازن در تولید و پوشش اخبار، ازجمله ضعف های مهم روابط عمومی‌ها است.
نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری گفت: باوجود پدیده ارتباط جمعی شخصی و خروج کنشگری از انحصار ، همچنان بسیاری از روابط عمومی ها و رسانه ها ، شناخت سنتی و فهم ابتدایی از اخبار دارند و تحت تاثیر این نوع شناخت سنتی از مخاطبان و رسانه، منفعل دانستن مخاطبان و غفلت از دسترسی ها و امکانات آنها و همچنین درک نکردن فضای رقابتی کار، فقط برخی سوژه ها را پوشش می‌دهند و از شکار ، شناسایی و مدیریت بسیاری از سوژه های ناب و مورد نیاز مردم ناتوانند.
نصراللهی همچنین گفت: افراط خبرنگاران در طرح مشکلات بدون ارائه راه حل و در مقابل غلبه امور تشریفاتی و غیرواقعی و تولید و انتشار یک طرفه فعالیت های مسئولان از مشکلات مزمن رسانه ها و روابط عمومی ها است . رسانه ها و روابط عمومی ها با گفتن واقعیت های مثبت و منفی و انعکاس مطالبات مردم و مشکلات کشور در کنار راه حل های آن ها می توانند مردم را امیدوار، راهبرد جهاد تبیین را محقق و کشور را از محاصره تبلیغاتی دشمن خارج کنند. 
رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت های عظیم و انحصاری مازندران در زمینه های مختلف اقتصادی ، گردشگری ، محیط زیست و فرهنگی تاکید کرد : برای توسعه مازندران به داشتن رسانه های حرفه ای ، مسئول ، آگاه و جسور نیاز است؛ متاسفانه از ظرفیت عظیم رسانه برای انعکاس واقعیت های استان و پیشرفت و توسعه آن استفاده نشده است.
وی با بیان اینکه رسانه های استان باید با شناخت دقیق نیاز ها و مسائل و مشکلات استان و با پرهیز از نگاه بخشی و در اقدامات روندی و هم افزا اولویت های استان را پیگیری، مطالبه و محقق کنند، تاکید کرد : مشکلات استان با تدوین پیوست رسانه ای توسعه مازندران ، هم افزایی و همدلی بین رسانه‌ها و مسئولان و نخبگان محقق خواهد شد.
نویسنده کتاب راهنمای پوشش اخبار بحران در رسانه های حرفه ای افزود : باوجود رتبه دوم استان مازندران در زمینه تعداد رسانه ها در کشور و قدمت حدود 110 ساله رسانه های استان، متاسفانه رسانه های مازندرانی در جریان سازی و طرح مطالبات مردم در زمینه های موضوعات راهبردی استان مثل پسماندها و زباله ها ، گردشگری ، نابودی جنگل‌ها و گونه های نادر حیوانات، تخریب محیط زیست، هدر رفت آب و ارتباطات جاده ای ناتوان بوده‌اند.
وی همچنین گفت فقدان تولید و پرداخت اختصاصی یا ناکافی بودن آن، حضور کم رنگ مردم در رسانه های استان ، ورود آسان افرادغیرحرفه ای به سازمان های رسانه ای، غلبه انگیزه های اقتصادی ، نگاه سطحی،حاشیه ای ، اداری و سیاسی بر نگاه حرفه ای ، استانی و ملی ، فقدان نگاه روندی و تحلیلی ، رقابت در طرح مشکل به جای طرح مشکل به همراه راه حل ،استفاده ناکافی یا بسیار کم از ظرفیت نخبگان مازندرانی، سواد رسانه ای پایین رسانه ها و مسئولان استان و فقدان پیوست رسانه ای برای توسعه مازندران از دیگر مشکلات مهم استان مازندران است که با بازسازی سریع در سازمان رسانه ای استان ، تدوین و اجرای پیوست رسانه ای توسعه استان ، آموزش مستمر و هدفمند و حمایت همه جانبه از رسانه ها قابل حل است .
رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نقش مسئولان و روابط عمومی ها در جهاد تبیین بسیار مهم است ،چون خاستگاه و منشاء خبر هستند؛ اگر آنها وقایع را درست و بموقع و دربسته‌های جذاب روایت کنند و اجازه بدهند روایت شود ، رسانه های معارض تقویت و کشور متضرر نمی شود.
نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری با اشاره به خروج کنشگری از انحصار گفت: زمانی،کنشگری انحصاری بود و سازمان‌های غیررسانه‌ای و رسانه‌ای، در محدوده کشور و منطقه خاصی فعال بودند، این محدودیت جغرافیایی ، وظایف و هنجارهای خاصی را بر آنان تحمیل می‌کرد اما اینک انحصار نیست ؛ همه کنشگر هستند، بنابراین همین تغییر و تحولات، وظایف جدیدی را برای کنشگران حوزه های مختلف ایجاب می‌کند که ضرورت دارد در برنامه‌ریزی‌های خود، آن ها را لحاظ و رویکرد و راهبرد مناسبی را اتخاذ کنند.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه واحد تهران مرکز با بیان اینکه تحولات رسانه ای و پدیده ارتباط جمعی شخصی را نباید برای سازمان ها و کشورهایی که در این زمینه برنامه و حضور هوشمندانه و بموقع دارند ، تهدید تلقی کرد ، هشدار داد : کندی و تاخیر در «شناخت» و «تنظیم و تطبیق» با "شرایط و آرایش جدید رسانه ای » برای کشور و رسانه ها بسیار گران تمام خواهد شد، به گونه‌ای که جبران آن شاید غیرممکن باشد.
انتهای پیام

http://www.Mazan-Online.ir/Fa/News/263167/طرح-مشکلات-توام-با-راه-حل-در-رسانه‌ها-نیاز-امروز-کشور-است
بستن   چاپ