پیام مازند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد
جمعه 14 مرداد 1401 - 1:35:34 PM
دانشجو
پیام مازند - وزیر بهداشت در ابلاغی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران را منصوب کرد.
  بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در ابلاغی و با اشاره به نامه دبیر کمیته صلاحیت روسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه این کمیته، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران را منصوب کرد.
ابلاغ وزیر بهداشت به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر فرهاد غلامی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
پیرو ابلاغ شماره 100/1501 مورخ 1400/11/6 و با توجه به نامه شماره 1401/7030 دش مورخ 1401/5/5 دبیر محترم کمیته تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصوب می‌شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام کنید. امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.


http://www.Mazan-Online.ir/Fa/News/263176/رئیس-دانشگاه-علوم-پزشکی-مازندران-منصوب-شد
بستن   چاپ