پیام مازند
توضیحات جدید وزیر کشور درباره دیوار مرزی ایران و افغانستان
چهارشنبه 18 بهمن 1402 - 17:20:27
پیام مازند - وزیر کشور درباره دیوار مرزی بین ایران و افغانستان گفت: دیوار نیست، انسداد مرز هست که طبق روال برنامه دارد دنبال می‌شود.

وزیر کشور: بین ایران و افغانستان دیوار مرزی کشیده نشده است
احمد وحیدی وزیر کشور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره پیگیری وضعیت قاچاق پوشاک عنوان کرد: از ستاد مبارزه با قاچاق سوال کنید این ستاد مستقل است.
 وی در مورد آخرین وضعیت حمله سگ‌های ولگرد گفت: قبلا دستوراتش صادر شده همه موظف هستند از جمله شهرداری‌ها این‌ها را جمع کنند و برابر دستورالعمل اعمال کنند.
وزیر کشور درباره دیوار مرزی بین ایران و افغانستان گفت: دیوار نیست، انسداد مرز هست که طبق روال برنامه دارد دنبال می‌شود
منبع: entekhab.ir

http://www.Mazan-Online.ir/Fa/News/774993/توضیحات-جدید-وزیر-کشور-درباره-دیوار-مرزی-ایران-و-افغانستان
بستن   چاپ