پیام مازند
ارتقای مرتبه علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 15:41:01
پیام مازند -

پیام مازند

به گزارش خبرنگارآریادربابلسر، طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه و رییس هیأت ممیزه و با استناد به پیشنهاد دانشکده‌‌ علوم اقتصادی و اداری مبنی بر ارتقای مرتبه علمی دکتر محمد عبدی سیدکلایی و دانشکده مهندسی و فناوری مبنی بر ارتقای مرتبه علمی دکتر حامد سلیمی کناری، از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری در جلسه مورخ 18 /11 /1402 هیأت ممیزه دانشگاه مطرح گردید و با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، مصوب 18/ 12/ 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استناد به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و سایر مقررات مربوط، صلاحیت علمی ایشان به ترتیب برای احراز مرتبه دانشیاری در رشته علوم اقتصادی و رشته‌ مهندسی شیمی مورد تأیید قرار گرفت.

http://www.Mazan-Online.ir/Fa/News/776003/ارتقای-مرتبه-علمی-دو-تن-از-اعضای-هیات-علمی-دانشگاه-مازندران
بستن   چاپ